Stopnie w policji

Możemy być pewni, że prawie każdy z pośród nas spotka się kiedyś z policją. Niekoniecznie jako podejrzany czy oskarżony, lecz nie są to jedyne wydarzenia, w jakich można spotkać się ze stróżami prawa. W takim przypadku wiele osób chciałoby wiedzieć, z kim w danej sytuacji ma do czynienia – czy z osobą doświadczoną, czy z tak zwanym żółtodziobem? Aby to stwierdzić potrzebna będzie znajomość stopni zawodowych w policji.

Stopnie pracowników policji możemy odczytać przeważnie na naramiennikach ich mundurów, to one wskazują miejsce funkcjonariusza w hierarchii. Stopnie w policji nawiązują do stopni wojskowych. Funkcjonariusze policji należą do tzn. Korpusów Policji. Do Korpusu szeregowych Policji, który jest najniżej w hierarchii, należy ranga posterunkowego a także starszego posterunkowego – ranga posterunkowego to pusty naramiennik, a ranga starszego posterunkowego ma 1 poziomy biały pasek u dołu. Wyżej jest Korpus podoficerów, do którego zaliczamy sierżantów, starszych sierżantów a także sierżantów sztabowych. Każdy z nich posiada na naramienniku szeroką literę”v” – im wyższy mają stopień, tym więcej pasków. Następny w hierarchii jest Korpus aspirantów, do tego Korpusu przynależą wszyscy aspiranci – wyróżniamy cztery stopnie w tym Korpusie. Im wyższy stopień posiada funkcjonariusz, tym więcej gwiazdek na naramienniku (od 1-4), a przez sam środek biegnie linia.

Z kolei w Korpusie oficerów młodszych Policji gwiazdki liczone są od 2-4, ale bez linii. W Korpusie oficerów starszych policji również na naramiennikach znajdują się gwiazdki, ale od jednej do trzech, a pod gwiazdkami zobaczymy dwa poziome paski. Najwyższe miejsce w hierarchii znajmuje Korpus Generałów, w którym znajduje się nadinspektor policji a oprócz tego inspektor generalny policji.


Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *